aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Ibis vastgoedbeheer

Algemeen
Informatie_beschikbaar: 
Informatie beschikbaar
Leverancier: 
Ibis software bv
In gebruik sinds: 
1985
Huidige versie systeem: 
Ibis online
Doelgroep van het systeem
Type organisatie: 
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Niveau binnen organisatie: 
assetmanagers en projectleiders
operationele medewerkers
Grootte portefeuille: 
meer dan 100 vastgoedobjecten
Toelichting doelgroep: 
Inventarisatie, conditiemeting (NEN 2767) en meerjaren onderhoudsplan. Ibis helpt vastgoedbeheerders bij het inventariseren van alle onderhoudsbehoeften en opstellen van het meerjarenonderhoudsplan en -begroting. Op basis van strategische doelstellingen en het voorraadbeleid kunt u: a) De onderhoudsstatus inventariseren m.b.v. conditiemetingen volgens NEN 2767 b)Scenarioanalyses en daaraan gerelateerde kapitalisatieberekeningen uitvoeren c) Uitgebreide managementrapportages en presentaties genereren
Aard gebruikers
Type huidige gebruikers: 
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Aantal klanten in Nederland: 
205
Aantal klanten Buitenland: 
20
Toelichting op bestaande gebruikers: 
Ibis neemt veel routinematig rekenwerk uit handen bij het opstellen, analyseren en bijsturen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Onze software biedt namelijk uitgebreide functionaliteit om de balans te vinden tussen een beheerstrategie voor alle vastgoedobjecten en de dynamiek van snelle economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De software helpt alle onderhoudsgegevens van vastgoedobjecten op consistente wijze te registreren voor het begrotingsproces. Desgewenst kunnen met onze optionele modules ook alternatieve scenario- of kapitalisatieanalyses doorgerekend en vergeleken worden. Alle gegevens uit de begroting zijn eenvoudig uit te wisselen met andere applicaties. Ook voor de inspecteur heeft Ibis een applicatie om zijn werkzaamheden uit te voeren: IBIS4Inspectie.
Toepassingsgebied
Basis van systeem: 
asset management (AMS)
facility management (FM)
(ge)bouw informatie management (BIM)
Conditiemeting
Strategie en planning: 
meerjarige financiële prognose en risicoanalyse
meerjarige onderhoudsplanning
monitoring performance op pand- en portefeuilleniveau (dashboard)
Asset management: 
exploitatiebegroting en -bewaking
Ontwikkeling: 
bouwmanagement (koppeling BIM)
Beheer & services: 
klachtenonderhoud (meldingen, opdrachtbonnen)
onderhoudscontracten
planmatig onderhoud
Uitwisselingsmogelijkheden
Ondersteuning voor verwerking gegevens volgens normen en richtlijnen: 
RgdBOEI inspectiemethodiek
NEN 2767 methodiek conditiemeting
Open BIM standaarden BIM Loket
Inrichting datastructuur volgens standaard coderingen: 
IFC
STABU
NL-SfB
CORA
Mogelijke koppelingen: 
CAD
BIM
Maps
SAP
BAG
Kostenbestanden(bouwkosten.nl etc.)
gebouwbeheersystemen
Systeemkenmerken
ESCROW Overeenkomst: 
ja
Mogelijke bidirectionele integraties: 
ERP (bijv. SAP, Navision, Oracle, etc.)
Besturingssysteem: 
Windows
anders
Certificaten: 
IFC
Beschikbaar als: 
Webapplicatie
Remote Desktop Systeem
App voor PC
App voor tablet / smartphone
Installatiemodel: 
Application Service Provider (ASP)
Terminal Servic Provider (TSE)
Webbase
Database: 
SQL
Taal handleidingen: 
Nederlands
Taal van het systeem: 
Nederlands
Demo versie: 
ja
Contractuele voorwaarden
Licentiebasis: 
gebruikersgebonden
organisatiegebonden
Kosten voor grote portefeuille - uitgebreide versie: 
4500
Kosten kleine portefeuille - uitgebreide versie: 
2000
Minimale contractduur in jaren: 
3jaren
Opzegtermijn in jaren: 
1jaar
Kenmerken aanbieder
Aantal medewerkers leverancier: 
10 - 100 medewerkers
Omzet aanbieder afgelopen jaar: 
750000Euros
Jaar van oprichting aanbieder: 
1972
Producent systeem: 
Ibis bv
Faciliteiten voor ondersteuning
Ondersteuning bij standaard onderhoudscontract: 
telefonische helpdesk
Internet support (customer portal)
On-site ondersteuning
Toegang tot updates
Aanbevolen scholingsdagen beperkte gebruiker: 
1
Aanbevolen scholingsdagen volledige gebruiker: 
3
Aanbevolen scholingsdagen beheerder: 
1
Beoordeling
Gemiddeld: 7.5
Aantal Beoordelingen: 5
Aantal klanten NL:
205
Functionaliteit: 7.6
Gebruiksgemak: 7.2
Aanpasbaarheid: 7.0
Gemak vd Implementatie: 7.4
Service van de leverancier: 8.4
Prijs: 7.0
Goed bruikbaar maar kan verbeterd.
zeer geschikt voor onderhoudsplanning
Volledig programma
Veel belovend en geen idee daadwerkelijk
Goede en bertrouwbare software, zeker voor grote vastgoedportefeuilles