LinkedInYouTubeTwitter

Uitspraak over het in rekening brengen van stichtingskosten (Helmond, 2013)

 

Besluit over het verbinden van een financiële voorwaarde door het gemeentebestuur van Helmond aan de toestemming voor realisatie van kinderopvang in een schoolgebouw. 

Het schoolbestuur mag alsnog bezwaar maken nu de gemeente niet inzichtelijk kan maken dat ze kosten heeft gemaakt, die kunnen worden gerelateerd aan de verhuur van die lokalen voor buitenschoolse opvang.

 

Het bestreden besluit, waarbij de bezwaren van het schoolbestuur ongegrond zijn verklaard, wordt vernietigd en het besluit, waarbij stichtingskosten in rekening zijn gebracht, wordt herroepen.