LinkedInYouTubeTwitter

Uitspraak over opzeggen huurovereenkomst (Zwolle, 2010)

 

Uitspraak van de rechtbank Zwolle in een kort geding op 16 juli 2010 waarbij de huurovereenkomst in stand is gehouden bij het beëindigen van de samenwerking tussen een school en kinderopvang omdat door het schoolbestuur niet aan de opzeggingsvereisten is voldaan.

 

Uitleg van OZ+:

De door de kinderopvang gehuurde ruimte wordt aangemerkt als zijnde bedrijfsruimte zoals genoemd in artikel 290 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij iets anders overeengekomen, bedraagt de duur van de huurovereenkomst van een dergelijke ruimte vijf jaar, met een verlengingsoptie van wederom vijf jaar. Deze overeenkomst kan tegen het einde van de termijn door ieder van de partijen worden opgezegd. De termijn van opzegging bedraagt ten minste een jaar en opzegging dient te gebeuren door middel van een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Daarnaast dient de verhuurder de opzegging te omkleden met redenen.

 

Bovenstaande vereisten zijn door de school niet in acht genomen, vandaar dat de opzegging niet slaagt en aan de huurovereenkomst geen einde komt. Indien bij de school de wens bestaat de huurovereenkomst alsnog te beëindigen, dienen de regels samenhangend met de huur van bedrijfsruimte zoals genoemd in artikel 290 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek als uitgangspunt genomen te worden.