aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

zorgorganisaties

Zorgaccommodaties

De mensen in dit netwerk werken bij een zorg- of welzijns-organisatie, gemeente, corporatie of zijn anderszins professioneel actief rond (woon)zorgaccommodaties. 

 

Ze willen samen wijzer worden door bij elkaar een kijkje in de eigen keuken te gunnen, kennis uit te wisselen en zich samen te verdiepen in onderwerpen die hen raken.

Abonneren op zorgorganisaties

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?