aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

eigendom

Verkoop

Hier wordt inspiratie/informatie verzameld over (ervaring met) verkoopstrategieën en processen.

Verkoopbeleid

  • Amsterdam: Uitwerking Vastgoedstrategie, verkoop van gemeentelijk vastgoed (Amsterdam, juni 2015). Over de regels en procedures die de gemeente Amsterdam hanteert bij het afstoten van bestaand vastgoed. 

 

Beoordeling bezit via scorecard-methodiek

Chefs: chefproofBij concrete besluiten over aankoop, periodiek heroverwegen, verhuur of afstoten van vastgoed wordt gebruik gemaakt van de scorecard-methodiek.

 

Daarbij wordt primair gekeken naar:

Hoe om te gaan met leegstand

Chefs: ter discussieEr zijn vier vormen voor ‘hoe om te gaan met leegstand’:

  1. tijdelijke verhuur
  2. bruikleen
  3. anti-kraak
  4. bewuste leegstand

 

De keuze wordt bepaald op basis van:

Centraal punt voor (ver)huur en (ver)koop

Chefs: ter discussieEr is binnen de organisatie één integraal en centraal punt of loket voor (ver)huur en (ver)koop; een makelpunt of stadsmakelaar. Deze wordt ingericht en vormgegeven vanuit (de rollen) vastgoed, beleid en ruimtelijke ontwikkeling (in verband met bestemmingsplannen).

 

Verkoop

Chefs: ter discussieBij de keuze voor verkoop (zie eerdere spelregels) geeft het makelpunt/makelaar een advies over de verkoopbaarheid en de aanpak van de verkoop aan het management die vervolgens haar advies voorlegt aan het bestuur (B&W) die de uiteindelijke beslissing neemt. Daarna gaat het pand in de verkoop.

 

Abonneren op eigendom

Snel naar

Partner worden?

Corona