Bouwstenen

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

gemeenten

Beleid en Vastgoed

Dit netwerk is er voor beleidsmedewerkers van gemeenten en maatschappelijke organisaties die vanuit de brede context, integraal en vanuit een beleidsinhoudelijke insteek naar accommodaties en vastgoed kijken en een echte impact investor willen worden. Ook jij kunt meedoen!

14 Samenwerkingsagenda wonen - zorg

Samen met het werkveld en de VNG werkt Bouwstenen aan de agenda voor de fysieke opgave rond wonen en zorg.

Verantwoording

Achtergrondinfo

 

Verantwoordingsregels rond huisvesting (Hans Pirovano, OCW, juni 2015). Op een rijtje waar scholen op moeten letten voor een goede verantwoording van de huisvesting. 

 

 

 

1607 Ontmoeting in de buurt

Doe-het-zelf-café De Rooie Cent in Amersfoort, werkplek van BouwstenenOp  vrijdagmorgen 8 juli 2016 praten we met collega’s uit het gemeentelijk sociale domein over ontmoeting in de buurt, voorzieningen en vastgoed.

1805 Oplading Klimaatakkoord

Op 30 mei 2018 komen zo'n 60 gemeenten samen in Utrecht ter oplading van het klimaatakkoord. Annemie Loozen van de VNG legt uit dat de bijeenkomst relatief laat is (de onderhandelingen zijn al volop bezig), maar er moet ook nog veel worden uitgewerkt. Ze wil het Bouwstenen-netwerk daarvoor graag als klankbord gebruiken.

 

Toelichting

Zorgaccommodaties

De mensen in dit netwerk werken bij een zorg- of welzijns-organisatie, gemeente, corporatie of zijn anderszins professioneel actief rond (woon)zorgaccommodaties. 

 

Ze willen samen wijzer worden door bij elkaar een kijkje in de eigen keuken te gunnen, kennis uit te wisselen en zich samen te verdiepen in onderwerpen die hen raken.

Abonneren op gemeenten

Snel naar

Partner worden?