Rekenkamer onderzoeken - Sociaal culturele voorzieningen

Rekenkamer onderzoeken - Sociaal culturele voorzieningen

Onderzoek (Laagdrempelig) Ontmoeten in Oss, februari 2020.

De rekenkamercommissie in Oss onderzocht wat er nodig is voor (laagdrempelig) ontmoeten en onderwerpen die daarbij van belang zijn. Het college heeft daarnaast een beleidsnotitie "Thuis in de buurt - iedereen doet mee" naar buiten gebracht en geeft daarbij aan dat gemeente Oss het belangrijk vindt dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen in de samenleving, zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk.

 

Onderzoek functioneren buurthuizen Aalten "Maatschappelijke energie onder dak Gemeenschapshuizen Aalten" - Aalten, 2017
De rekenkamercommissie in Aalten onderzocht de gemeenschapshuizen in Aalten om inzicht te krijgen in het functioneren van deze instellingen en zo aanbevelingen te kunnen doen om een duurzame exploitatie van gemeenschapshuizen te kunnen garanderen die gepaard gaat met een goede bijdrage aan de realisatie vanmaatschappelijke opgaven.

 

Onderzoek sociaal culturele voorziening Soesterberg: “Besluitvorming onder de loep” - Soest, 2015
De rekenkamercommissie in Soest onderzocht de haalbaarheid van twee locaties voor een nieuw sociaal-cultureel centrum in Soesterberg. De huidige marechaussee kazerne of een nieuw te bouwen pand op het Evenemententerrein.

 

Theater maken; Onderzoek naar Cultuurhuis Ons Huis - Rotterdam, 2013

De ambitie om het stadscentrum van Hoogvliet te verlevendigen met een Cultuurhuis bleek niet realiseerbaar. Grote financiële risico's maakten de realisatie van het Cultuurhuis onverantwoord. De rekenkamer heeft aangetoond dat de problemen bij de realisatie van het Cultuurhuis grotendeels te wijten zijn aan de manier waarop de deelgemeente dit project heeft aangepakt en uitgevoerd.

Opvolgingsonderzoek Multifunctioneel Centrum Binnenhof - Amsterdam, 2011

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Multifunctioneel Centrum Binnenhof uit 2007 zijn uitgevoerd en concludeert op grond van dit vervolgonderzoek dat zes van de negen aanbevelingen volledig zijn uitgevoerd.


Source URL: https://bouwstenen.nl/Rekenkamer onderzoek sociaal culturele voorzieningen

List of links present in page