Asset management

Asset management

Asset management van de vastgoedportefeuille staat voor het vastgoedmanagement van vastgoedobjecten op tactisch niveau.

 

In asset management wordt het portfoliobeleid (strategisch) vertaald naar het beleid per object. Daarvoor wordt de performance van een object in kaart gebracht. Er wordt gestuurd op drie dimensies (gebiedseconomie.nl, 2014):

  • Maatschappelijk: effectieve inzet beschikbare middelen voor maatschappelijk gewenste activiteiten.
  • Vastgoed: doelmatig inzetten en efficiënt exploiteren van vastgoed.
  • Vermogen: doelmatig inzetten van financiële middelen.

 

Het objectbeleid is een stappenplan voor het meest optimale toekomstscenario met het hoogste rendement (maatschappelijk en financieel), over een gekozen exploitatieperiode. Het beschrijft bijvoorbeeld de wijze van exploitatie, benodigde budgetten, tijdstip van upgrading, renovatie en verkoop en zo verder.

 

Daarnaast valt onder asset management het relatiebeheer, oftewel het contact met de huurders. De tevredenheid van de huurder met het object is hierin van groot belang.

 

Door middel van asset management kan men meer inzicht krijgen in het functioneren van de portfolio, om op basis hiervan voorstellen te doen met betrekking tot aan- en verkoop van objecten. 

 

 

 

 

 

Vastgoedmanagement kan verdeeld worden in drie niveaus:

 
Vastgoedmanagement 
 
Bron: Strategische inzet van vastgoed (Driel, 2010)
 
 

 

 

 


Source URL: https://bouwstenen.nl/Definitie Asset management

List of links present in page