Indirecte subsidie

Indirecte subsidie

De levering van goederen of diensten van de gemeente aan organisaties en individuen, die niet inbegrepen zijn in een directe subsidie en die niet in rekening worden gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan het verhuren van accommodaties tegen niet kostendekkende tarieven, aan diensten in natura (menskracht) of aan materieel (bijvoorbeeld hekken bij evenementen) (Gemeente Renkum, 2012). Materiële of financiële begunstiging van specifieke derden, buiten de subsidiestaat om, om de realisatie van een gemeentelijk doel te bewerkstelligen (K plusV organisatieadvies, 2012).

 

 

 


Source URL: https://bouwstenen.nl/Definitie indirecte subsidie

List of links present in page