LinkedInYouTubeTwitter

2210 Hoe organiseer je integraal beleid?

Hoe organiseer je integraal beleid?

 

Op 5 oktober 2022 zijn we te gast bij de gemeente Utrecht in de parel van Overvecht. We zitten in het ZIMIHC theater, wat staat voor ‘Zat Ik Maar In Hoog Catharijne’. We zitten hier prima en gaan voorlopig niet weg. Souhail Chaghouanis heet ons welkom en Ingrid de Moel leidt ons strak door het programma. Hoe organiseer je integraal beleid? Utrecht is nog zoekende en wij zoeken mee. 

 

Team met sociale architecten 

Souhail vertelt over de groeiambities van Utrecht (een stad als Zwolle erbij) en dat die groei wel gezond en gebalanceerd moet gebeuren. De ruimte is schaars en de grondpositie van de gemeente beperkt. Dat vraagt om slim ruimtegebruik en slimme voorzieningen waar de stad wat aan heeft. Om dit te bereiken heeft de gemeente extra middelen vrijgemaakt en kan Souhail aan de slag met een nieuw team sociale architecten. Zowel hij als zijn team hebben een speciale opdracht en een aparte positie  binnen de gemeente.

 

Interactieve gebiedsontwikkeling

Gerdien Stoel maakt het verhaal inzichtelijk door te vertellen hoe ze in het team te werk gaan bij gebiedsontwikkeling. Alle principes van interactieve planvorming, luisteren op niveau 4 en elkaar bijpraten en meenemen in het eigen verhaal komen voorbij. Het is nog zoeken hoe iedereen vanuit zijn of haar eigen rol en een gelijkwaardige positie kan en wil bijdragen; of het nu gaat over bewoners, ondernemers, de raad of het college.

 

Inspirerend verhaal

De vragen en zoektocht van Utrecht zijn herkenbaar. Toch lukt het niet in de eerste ronde vragen tot verdiepende vragen voor een advies aan Utrecht te komen. Zo nieuwsgierig zijn we naar hoe ze het precies hebben georganiseerd. In de tweede ronde lukt dat wel. Op het eind van de bijeenkomst doen we onze uiterste best nog wat adviezen mee te geven. Maar het is lastig. Het verhaal is inspirerend en zit goed in elkaar. Het verdient, en daar zijn we het over eens, een groter podium.

 

 

What’s next?

 

Dat groter podium organiseren we op 8 december 2022 in Veenendaal. We kijken dan ook of het verhaal van Zwolle bij Utrecht past. Je kunt je hier aanmelden.

Meer informatie

  • Presentatie van Utrecht (heeft iemand die opgevraagd bij Gerdien?)