Ruimte voor ontmoeting

Ruimte voor ontmoeting

Floris AlkemadeDe dag nadat de Rijksbouwmeester bij Zomergasten zat, publiceerde hij samen met de RVS de verkenning ‘Ruimte maken voor ontmoeting’. Bouwstenen leverde een bijdrage.

 

Het belang van buurten als sociale leefomgeving heeft mede door corona een meer centrale plek gekregen in het ruimtelijke en gezondheidsbeleid. Dat blijkt uit het voorwoord van de publicatie, geschreven door Floris Alkemade en Jet Bussemaker. 

Een sociale leefomgeving bestaat uit plekken voor ontmoeting waar het maatschappelijk vastgoed zich goed voor leent.

Waarde van diverse ontmoetingen

Ontmoetingen komen op uiteenlopende plekken tot stand. Daarbij kan je denken aan plaatsen om te bewegen (sportclub of schoolplein), te geloven (gebedshuis) of te leren (school, bibliotheek, museum). Hoe kunnen deze uiteenlopende plekken vanuit verschillende domeinen bijdragen aan een socialere leefomgeving? Dat is de vraag die centraal staat in de verkenning van de Raad Volksgezondheid en Samenleving (RVS). 

Gevangen in sectorale regels

Aan de hand van input van experts met diverse achtergronden worden de mogelijkheden en de moeilijkheden van ontmoetingsplekken in kaart gebracht. Bouwstenen werd gevraagd om mee te denken. Er vindt steeds minder ontmoeting plaats tussen mensen met verschillende achtergronden. Wie dat wilt veranderen door ontmoetingsplekken te creëren, moet aan de slag met een ingewikkelde puzzel. Een puzzel met een mix van publieke en private belangen, sectorale regels en ingewikkelde financieringsconstructies. 

Visie vanuit de samenleving

Het zou mooi zijn als we met elkaar wat meer visie op dit terrein weten te ontwikkelen. Niet vanuit de verschillende sectoren, maar gedacht vanuit de plekken die de samenleving nodig heeft om mensen samen te brengen en passen bij deze tijd. 

Hoe verder

De publicatie is een verkenning en een eerste stap in een zoektocht binnen een langerlopend, adviestraject van het RVS. Daarin ligt de focus op het belang van een sociale leefomgeving en meer zorg thuis en in de wijk.

 

Bouwstenen werkt met het ontwikkeltraject van Beleid naar Ruimte aan het in kaart brengen van de hoeveelheid beleidsthema’s van maatschappelijk vastgoed. Daarmee vertalen we deze thema’s naar hedendaagse publieke plekken. 

 

 

Meedoen?

Dat kan! Doe mee met het ontwikkelwerk van Beleid naar Ruimte, dat we in Bouwstenen-verband organiseren.

Neem voor meer informatie contact op via 033-2584337 of mail naar nieuws@bouwstenen.nl.

 

Meer informatie

Reactie toevoegen


Source URL: https://bouwstenen.nl/maatschappelijk_vastgoed_beleid_publicatie_rvs

List of links present in page