Scripties 2021

Scripties 2021

Meerwaarde maatschappelijk vastgoed

Saxion Hogeschool, juni 2021

Stefan Kaal

Samenvatting

Stefan Kaal schreef een scriptie over maatschappelijk vastgoed en waardesturing in het kader van zijn opleiding Facility Management aan de Hogeschool Saxion. Een gedegen onderzoek dat met een 9 is beoordeeld en een scriptieprijs Doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een dashboard voor maatschappelijk vastgoed. Hij onderzocht welke indicatoren daarin minimaal aanwezig moeten zijn om op waarde te kunnen sturen en het beleid steunt. Hierbij kan je denken aan het bevorderen van cultuur, sport- en verenigingsleven, de aanpak van eenzaamheid en het langer zelfstandig wonen. Stefan heeft op basis van zijn onderzoek een set indicatoren ontwikkeld waarop je kunt meten. Zie ook dit bericht.

 

Maatschappelijke meerwaarde in de gebouwde omgeving 

ASRE, maart 2021

Mr. Daan Ollie - Rijksvastgoedbedrijf

Samenvatting

Veel (vastgoed)organisaties willen hun maatschappelijke meerwaarde in de gebouwde omgeving benoemen en waarderen. Zo ook het Rijksvastgoedbedrijf. 

Mr Daan Ollie onderzocht de diverse modellen voor het bepalen van maatschappelijke meerwaarde. Dat deed hij onder meer bij verschillende institutionele beleggers en vier europese rijksvastgoedbedrijven.

 

In zijn scriptie maakt Ollie een analyse van de non-financiële multi-criteriamodellen voor weging van maatschappelijke waarde in de gebouwde omgeving. Binnen de modellen worden de SDG’s (Sustainable Development Goals) als concrete maatschappelijke waarden gehanteerd. De SDG-waarden komen overeen met de waarden in de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf Nederland.

De aanbeveling uit het onderzoek van Ollie is kort en simpel: zoek voor het vaststellen van maatschappelijke meerwaarde aansluiting bij de SDG’s. En benoem die in de interne en externe communicatie. 

 

Organisatie bepalen in het stellen van hun maatschappelijke doelen (anders dan de waarde) zelf hoe hoog zij de lat leggen, met wetgeving als ondergrens. Daarin kunnen eigen specifieke ‘thema’s’ binnen de maatschappelijke waarden worden benoemd.

 

Kunstmatige intelligentie voor de verduurzaming van basisschoolgebouwen

januari 2021

Luka Vogel

Samenvatting

Anno 2021 staat het binnenmilieu in de Nederlandse school centraler dan ooit. Eigenlijk weten we al een tijdje dat de schoolgebouwen niet de meest gezonde plekken zijn, maar er was een pandemie voor nodig om mensen tot actie over te zetten. Luka Vogel heeft in het kader van zijn afstudeeronderzoek bij Hero Balancer bij ongeveer 40 scholen onderzocht wat de huidige waardes voor de binnentemperatuur, het CO2-gehalte en de relatieve luchtvochtigheid zijn en of deze verbeterd kunnen worden door het aansturen van de klimaatinstallatie op basis van kunstmatige intelligentie.

 

De conclusie is dat scholen, door het aansturen van de klimaatinstallatie door kunstmatige intelligentie, gezonder én duurzamer worden, maar er zijn nog meer stappen te ondernemen om de scholen volledig gezond te maken.

 

Verduurzaming maatschappelijk Vastgoed

januari 2021

Wouter Wiering

'De opgave van gemeenten om voor de verduurzaming een portefeuille routekaart te schrijven'

Samenvatting

De gemeente Ameland heeft de ambitie uitgesproken om voorloper te willen zijn in de energietransitie, en de doelen van het nationale Klimaatakkoord niet in 2050 maar in 2035 te realiseren. Maar zij heeft onvoldoende inzicht in hoe zij met vastgoed kunnen bijdragen aan de nationale klimaatdoelen en het ontbreekt de gemeente aan kennis over de gevraagde routekaart.

 

In opdracht van de gemeente Ameland en innovatiewerkplaats EnTrance heeft Wouter Wiering t.b.v. zijn afstuderen onderzoek gedaan naar de verduurzamingsopgave en stelt dat een eigen gemeentelijke routekaart bijdraagt aan de verduurzaming van het eigen vastgoed, waarbij de routekaart de vertaling is van de te nemen stappen en als verantwoording dient richting bevoegd gezag. Vervolgens geeft hij enkele aanbevelingen hoe de routekaart opgesteld kan worden.


Source URL: https://bouwstenen.nl/node/16962

List of links present in page