1909 Integraal sturen op energie en duurzaamheid

1909 Integraal sturen op energie en duurzaamheid

RAUM, UtrechtOp donderdag 19 september 2019 komt het netwerk verduurzamen bijeen bij paviljoen RAUM in Utrecht. Leuke locatie, lekker weer en we mogen meteen op de foto.

Actualiteiten

We starten met een rondje, wat houd je bezig (bestuur, politiek, begroting, uitvoering, data) en de  actualiteiten rond onze bijdrage aan de routekaarten, het initiatief rond openbaarmaking energiegebruik en het gesprek met de VNG (samen met Eveline Botter en later nog met chefs). 

Sturingsinformatie

Dan gaan gaan we stap voor stap door de notitie van Patrick over het operationaliseren van sturingsinformatie rond gezondheid, duurzaamheid en circulariteit. Veel gaat over nieuwbouw en woningen. We zoeken met name ook naar houvast voor de bestaande voorraad. Begrippen als energieneutraal en klimaatneutraal zijn nietszeggend. Veel gaat over energie (is al lastig zat) maar we moeten breder kijken als we duurzaam willen zijn (sloop-nieuwbouw is niet duurzaam).

 

Vaak is niet helder of het gaat over BVO of GBO. In frisse Scholen zit fijnstof niet, terwijl juist dat een probleem is op scholen (groter dan CO2). We vullen hem aan met labelplicht, de stresstest en de wens natuur-inclusief te bouwen. 

Veel uit te wisselen

 • In de weg en waterbouw zijn zijn ze al verder in de gedachtenvorming (kunnen we van leren).
 • In de praktijk wordt gekeken naar bouwjaar (vooroorlogs/monument, naoorlogs).
 • Leiden heeft een afweging per wijk.
 • Rheden deelt zijn energieregistratie met ons.
 • Tilburg heeft ervaring met Milieuprestatie gebouwen.
 • Rotterdam doet onderzoek naar hoe om te gaan met de restwaarde van materialen (vertaling naar kostprijsdekkende huur - of aan de voorkant extra te investeren).

Dit en nog veel meer komt in het gesprek langs. Kortom een welbesteedde ochtend.

Informatieplicht

Voor de lunch gaan we in gesprek met Frerik van de Pas (RVO) over de informatieplicht. Zijn presentatie mag met de groep gedeeld worden (volgt). Enkele besproken zaken:

 • stand aantal ingediende rapportages half september: 28.424
 • 4 van de 12 aanwezige gemeenten hebben huurders aangeschreven
 • een MFA behandelen als winkelcentra kan
 • niet alles is goed ingevuld (soms een nulletje te veel)
 • omgevingsdiensten gaan er verschillend mee om
 • het ministerie regelt (geen geld maar) 250 mensen voor handhaving bij de omgevingsdiensten; is aanbesteding via Rijkswaterstaat

 

 

What's next?

Fijn als alle gemeenten de enquête invullen (in half uur te doen).

Ingrid ontvangt graag voorbeelden van hoe gemeenten zelf sturen. Zij deelt het vervolgens met Patrick en de rest van het netwerk. We maken er dan een artikel van voor in de publicatie In Control 2019.

Jaarbijeenkomst

Het onderwerp integraal sturen komt ook aan bod tijdens een sessie van de Jaarbijeenkomst op 28 november in Hilversum. Werken we nog uit maar je kunt je hier vast aanmelden. En neem vooral je bestuurder mee.

 

Ook ontvangen we nog graag reacties op ons voorstel over het openbaar maken van de energiegegevens. 

 

 

Meer informatie


Source URL: https://bouwstenen.nl/1909-impressie-integraal-sturen-energie-duurzaamheid

List of links present in page