Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Ambitie

De gemeente Alphen aan den Rijn wil in 2050 fossiele brandstofvrij, energie- en CO2-neutraal zijn. Er wordt stevig ingezet op energiebesparing en verduurzamen van de gebouwde omgeving (woningvoorraad, bedrijfs- school- en verenigingsgebouwen). De transitie naar een circulaire economie speelt daarnaast een belangrijke rol (o.a. bouw of renovatie tot nul-op-de-meter of aardgasloze woningen en wijken). 

Aanpak

  • De gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd, ook om het goede voorbeeld te geven;
  • Nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed gebeurt vanaf 2018 alleen aardgasloos en energieneutraal; 
  • In 2025 is het gemeentelijk vastgoed energieneutraal;
  • De gemeente voert maatregelen met terugverdientijd van maximaal 15 jaar uit, waarbij het streven energielabel A+ is. 
  • Het gemeentelijk energieverbruik wordt vergroend met meer lokale of regionale duurzame opwekking. Energie wordt al 100% groen ingekocht;
  • In 2020 koopt Alphen aan den Rijn 100% duurzaam in;

Scholen

In het actieprogramma duurzaamheid 2017 - 2020 is opgenomen dat scholen en verenigingen zelf het initiatief tot verduurzaming dienen te nemen. De gemeente biedt ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van energiescans, stimuleren van collectief inkopen en/of het uitwerken van financiële constructies voor het doen van investeringen. Op basis van vrijwillige aanmelding is er een pilot Energiebesparing op school, uitgevoerd bij vijftien scholen. Uit de eerste uitkomsten blijkt dat er aardig wat laag hangend fruit is en dat er veel interesse is voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar ook monitoring van het energieverbruik, verbeteren van de instellingen van de ketels en het ventilatiesysteem, toepassen van radiatorfolie en vervangen van oude verlichting leveren de nodige besparingen op.

 

De insteek is om de aanpak na evaluatie met deze groep scholen op te schalen naar alle scholen binnen de gemeente. Alphen aan den Rijn biedt aan dat scholen gebruik kunnen maken van het energiemonitoringssysteem van de gemeente. Daarnaast wordt de Europese aanbesteding zonnepanelen dusdanig opgezet dat ook de scholen hier gebruik van kunnen gaan maken.


Source URL: https://bouwstenen.nl/verduurzamen-gemeentelijk-vastgoed-alphen-aan-den-rijn

List of links present in page