Tynaarlo

Tynaarlo

Ambitie

In de periode 2018 - 2022 wil Tynaarlo energieneutrale of -verbeterende keuzes maken ten aanzien van maatschappelijk vastgoed. Voor de energietransitie wordt nog een uitvoeringsprogramma opgesteld. In het programma gaat het onder meer over de vraag hoe om te gaan met zonne- en windenergie en de transformatie van gas naar andere energiebronnen.

Aanpak

  • Tynaarlo heeft in de voorbije jaren de vastgoedportefeuille teruggebracht van 90 naar 36 panden. Alle woningen in de portefeuille worden verkocht. Zo handhaaft Tynaarlo een basisniveau van maatschappelijke voorzieningen (o.a. scholen, sporthallen en zwembaden) en wordt overtollige ballast van de hand gedaan;
  • Voor de eigen gebouwen worden duurzaamheidsadviezen uitgewerkt. Per gebouw wordt een keuze gemaakt uit vier beschikbare pakketten: geen investeringen, maatregelen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn, maatregelen waarvan de NCW-berekeningen positief zijn en de stap naar energieneutraal en gasloos;
  • Tot 2022 worden bijna alle schoolgebouwen in Tynaarlo gerenoveerd of nieuwgebouwd. Van de 21 schoolgebouwen blijven er zestien nieuwe of vernieuwde gebouwen over, samen met drie MFA’s;
  • Tynaarlo stuurt aan op het combineren van maatschappelijke voorzieningen op één locatie, zodat functies en gebruikers elkaar kunnen versterken en voorzieningen efficiënter gebruikt worden (bijvoorbeeld in dorpshuizen);
  • Tynaarlo beheert de accommodaties in de gemeente zelf, omdat een gastheer een directere relatie kan onderhouden met verenigingen en inwoners. Een accommodatie is een belangrijke ontmoetingsplaats, daarbij wil Tynaarlo aanwezig zijn;
  • Voor onderhoud en/of vervangingen van accommodaties creëert Tynaarlo de komende vier jaar een apart spaarpotje;
  • Veel duurzaamheidsmaatregelen die relatief goedkoop zijn en zich snel terugverdienen (o.a. LED-verlichting) zijn vaak al op natuurlijke momenten in het onderhoud van maatschappelijk vastgoed meegenomen. Verenigingen met eigen gebouwen kunnen via speciale duurzaamheidsleningen geld ter beschikking krijgen voor maatregelen.

Source URL: https://bouwstenen.nl/verduurzamen-gemeentelijk-vastgoed-tynaarlo

List of links present in page