Intrinsieke waarde

Intrinsieke waarde

De aan een vastgoedobject dan wel -beleggingsportefeuille toegekende waarde, welke is gebaseerd op de waarde van de afzonderlijke activa en passiva.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)


Source URL: https://bouwstenen.nl/intrinsieke-waarde

List of links present in page