Economische huurwaarde

Economische huurwaarde

De huurprijs welke van de meestbiedende gegadigde zou kunnen worden verkregen in geval van het op de markt te huur aanbieden van een vastgoedobject, na de beste voorbereiding en op de meest geschikte wijze van marketing. 

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)


Source URL: https://bouwstenen.nl/economische-huurwaarde

List of links present in page