Benuttingswaarde

Benuttingswaarde

De benaming voor de aan een vastgoedobject toegekende waarde voor de eigenaar of de gebruiker, dan wel voor een (potentiële) gegadigde in samenhang met de activiteiten die in het object kunnen worden verricht.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)


Source URL: https://bouwstenen.nl/benuttingswaarde

List of links present in page