Computer Aided Design (CAD)

Computer Aided Design (CAD)

Bij Computer Aided Design (CAD) worden producten ontwikkelt en vormgegeven door middel van een computersysteem. CAD wordt toegepast in diverse vakgebieden waaronder:

-          de architectuur (ook wel 'Computer Aided Architectural Design CAAD),

-          bouwkunde, 

-          landmeten, 

-          civiele techniek, 

-          stedenbouw, 

-          technisch beheer,

-          werktuigbouwkunde,

-          elektrotechniek en elektronica,

-          staalbouw,

-          wegaanleg,

-          topografie,

-          industrieel ontwerp en

-          archeologie.

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2D-, 2½D- en 3D-systemen. In de bouwkunde, civiele techniek en installatietechniek is de volgende stap in CAD-tekensystemen, na het 3D-systeem, het BIM: Building Information Model of Bouwwerk Informatie Model. Aan 3D-objecten wordt ook andere gegevens gekoppeld.

 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design en http://www.technischwerken.nl/kennisbank/techniek-kennis/wat-is-cad-cam-...


Source URL: https://bouwstenen.nl/computer-aided-design-cad

List of links present in page