Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Bouwstenen organiseert in 2019 een estafette voor het delen van praktijkervaring met maatregelen voor energiebesparing. Lees de ervaring met de eerste drie maatregelen op de site.

De verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed staat met stip bovenaan de agenda van gemeenten, scholen en andere partners van Bouwstenen voor Sociaal.

Het Bouwstenen-ontwikkelwerk rond de Agenda 2019 richt zich zowel op de beleidsmatige als bedrijfsmatige kant van het maatschappelijk vastgoed.

Naast de reeds bestaande netwerken starten we in 2019 met drie nieuwe netwerken; Sportief vastgoed, Zorgaccommodaties en Young Professionals.

Voor het Bouwstenen-platform was 2018 een geslaagd jaar. Alles hierover is terug te lezen in ons jaarverslag. 

Wij wensen u fijne feestdagen en vast een heel voorspoedig 2019. Tot ziens in het nieuwe jaar.

Partner wordenDeel je kennis en leg nieuwe contacten in het netwerk voor bestuurders, managers en professionals rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

De informatieplicht Wet milieubeheer kan nogal wat impact hebben. Wat betekent het voor u?

In "Blind spots" worden onderbelichte vormen van leegstand belicht en gepleit voor meer duurzaam ruimtelijk beleid. Leegstand is nog steeds een item.  

Met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben we een aantal inspirerende smaakmakers in beeld gebracht voor het beter benutten van bestaand vastgoed voor de woonopgave.

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed