aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Volgens Paul Mooij, pojectmanager bij abcnova, kunnen gemeenten geld vrijmaken voor extra uitgaven door hun stille reserves in te zetten.

GasloosDe gemeente Utrecht heeft drie scenario’s opgesteld voor het aardgasvrij maken van alle 117 basisscholen in 10, 20 of 30 jaar.

data anatyticsAan de hand van data kun je goed zien hoe bepaalde gebouwen in hun omgeving functioneren en betere beslissingen maken. Maar de context blijft eveneens van belang.

Kijk op de waterschadekaart van Arcadis voor de financiële risico’s van wateroverlast voor je vastgoedportefeuille en zorg dat deze ook in beeld zijn bij de dialoogtafels rond klimaatadaptatie, juist nu.

Er komt een investeringsimpuls van €50 miljoen voor het naar voren halen van renovatie en groot onderhoud van scholen en sportaccommodaties in combinatie met verduurzaming.

In ControlDe 5e editie van In Control, onze publicatie over informatiemanagement voor vastgoed- en facilitymanagers, is online beschikbaar. Aan de 6e editie wordt gewerkt.

In tijden van corona gaat de meeste aandacht natuurlijk uit naar de zorg. Maar corona zal ongetwijfeld ook impact hebben op het toekomstige zorgvastgoed.

Nu de zomer eraan komt en mensen wordt gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven, zijn wijkactiviteiten extra van belang. Wat er mag binnen een straal van 1,5 km is nog puzzelen.

Goed nieuws. Bouwstenen mag aanschuiven bij de Klimaattafel Gebouwde Omgeving; werkgroep Utiliteitsbouw. En we hebben wat punten voorbereid. 

Logo VNGDe VNG Routekaart voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is uit; een route voor een versnelde aanpak in samenwerking met elkaar en anderen.

Snel naar

Partner worden?

Corona