LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk Verduurzamen

Op dinsdag 14 juni 2022 is het Bouwstenen-netwerk Verduurzamen te gast in Delft. Onderwerpen van gesprek is de uitvoering en voortgang van de energietransitie en de invulling van de andere duurzaamheidsthema’s. Maar we beginnen met een rondje actuele zaken.

Image
Stadskantoor Delft

 

Voortgang verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Uit de enquête van Bouwstenen onder gemeenten (volgt) blijkt dat er nog heel wat te doen is om de verduurzaming te realiseren. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energie-ambities aangescherpt en wordt door gebrek aan geld, materiaal en menskracht de uitvoering steeds lastiger. Zoals het nu gaat, worden de doelen bij lange na niet gehaald en raken we steeds verder achterop. Aan de andere kant zijn er ook mooie voorbeelden in den lande hoe we ondanks alle tegenslag toch ook in deze tijd vaart kunnen maken met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op de uitvoering en voortgang bij de deelnemers deze dag en gaan in op de vraag hoe de gemeenten de voortgang monitoren (CO2, GPR) en wat de ervaring daarmee is. Ook bespreken we, vanuit deze ervaring, de wensen en mogelijkheden voor de landelijke monitor die momenteel wordt ontwikkeld. Bouwstenen zal dit gesprek inhoudelijk voorbereiden op basis van de enquêteresultaten en diverse gesprekstafels.

 

Case: Kansen in gebieden met hoge dichtheid

Vervolgens zoomen we in op de kansen voor natuur-inclusieve en klimaatadaptieve gebouwen in gebieden met hoge dichtheid. Dat doen we aan de hand van een case die door atelier Groenblauw, met subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, voor een project in de gemeente Delft is uitgewerkt. Marc Jongerius, adviseur maatschappelijke voorzieningen en stadsecologe Diny Tubbing vertellen hierover. In deze case wordt ook een relatie gelegd met andere beleidsinhoudelijke doelen zoals beter onderwijs en goede gezondheid. 

 

We bespreken wat we hiervan leren en hoe deze case en cases uit de praktijk van deelnemers ons verder helpen in het realiseren van de duurzaamheidsdoelen. 

Dag, tijd en locatie

  • dinsdag 14 juni 2022

  • 9.30 - 12.30 uur

  • gemeentehuis Delft, Stationsplein 1, 2611 BV Delft

 

 

Ook meedoen?

Dat kan! Deelnemers aan het netwerk Verduurzamen kunnen zich hier aan- of afmelden.

 

Ook aansluiten bij dit netwerk? Stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl of bel 033-2584337. Ook voor meer informatie over het partnership.

aanmelden

Meer informatie:

Datum
Aantal dagen
0.50
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN