LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Woningcorporaties tot nog toe. De impressie van de bijeenkomst van het afgelopen jaar treft u als onderliggende pagina bij de beschrijving van dit netwerk.


In 2013

In 2013 is dit netwerk van start gegaan met de bijeenkomst over het regeerakkoord en hoe verder? Ook is er een uitgebreid artikel gemaakt over de positie van corporaties in het maatschappelijk vastgoed. Op 27 juni is er een case behandeld in Utrecht. En op de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen heeft het netwerk een sessie verzorgd over de organisatie van nieuwe arrangementen