Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Oss

 

Ambitie
Duurzaamheid staat hoog op de agenda in Oss, sinds 2006. De gemeente streeft ernaar dat in 2025 alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal of energieleverend zijn. Oss wil graag alle nieuwbouw- en renovatieprojecten in de vastgoedportefeuille, waarvoor in de meerjareninvesteringsplannen budgetten zijn geraamd, CO2-neutraal realiseren. Oss streeft naar een CO2-neutrale vastgoedportefeuille in 2045.

 

Regionale samenwerking
Oss doet mee aan regionale projecten energiebesparing voor bewoners, scholen en sportverenigingen en plaatsing van zonnepanelen. Ook is de gemeente aangesloten bij het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen. Sinds juni 2010 werken Oss en 20 andere gemeenten en twee waterschappen uit Noordoost-Brabant met elkaar samen. Hun ambities voor het verduurzamen van het vastgoed zijn:

  • Een kwart van de regionale energiebehoefte wordt duurzaam opgewekt (in 2020)
  • Energie wordt gewonnen door biobased energy en geothermie, zo mogelijk samen met private partners en belangenorganisaties in een geïntegreerde benadering (in 2020).
  • De regio loopt voorop in de verduurzaming van bestaande gebouwen (in 2020).

Aanpak
De gemeente Oss heeft een DMOP opgesteld. Deze heeft betrekking op ongeveer 150 gemeentelijke panden, inclusief schoolgebouwen. Alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar worden opgepakt. Oss verduurzaamt daarnaast ook panden die een terugverdientijd hebben van maximaal 15 jaar. Daarbij worden zonnepanelen en zonneboilers geplaatst. Energie wordt tot slot duurzaam ingekocht, ook bij aanbestedingen. 

 

Door nieuwbouw en renovatie is het gemeentehuis energiezuinig gemaakt (van G naar A+-label). De gemeentewerf is voorzien van zonnepanelen. Via acties stimuleert Oss bewoners tot duurzaam gedrag. Zo konden bewoners via de gemeente goedkoop zonnepanelen inkopen. Oss deed dit samen met 7 andere gemeenten in Noordoost-Brabant. 

 

Delen: 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner