aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Strak plan voor duidelijk doel

Mark van Rotterdam, AmersfoortGemeente Amersfoort gaat in 4 jaar 24 panden verduurzamen voor € 24 miljoen. Mark van Rotterdam, coördinator vastgoedbeheer licht toe.

 

Het gemeentelijk vastgoed van Amersfoort moet aardgasvrij en CO2 neutraal in 2030. Een duidelijk doel. Maar wat kost deze opgave? Hoeveel CO2 wordt bespaard? En hoe gaan we het financieren? Daar heeft het projectteam van de gemeente zich vanaf 2019 over gebogen en is nu volop aan de slag met de uitvoering.

Hogere huur, iedereen betrokken

Voor de financiële dekking berekent Amersfoort de benodigde investering door in de huur. De kostprijsdekkende huur van het pand gaat na verbouwing dus omhoog. Daar staat tegenover dat de huurder een lagere energierekening krijgt. Het verschil tussen de hogere huur en de lagere energielasten wordt door de beleidsafdeling gecompenseerd door middel van een hogere subsidie. Daardoor speelt de huurder quitte. Deze wijze van financieren raakt alle betrokkenen. Daardoor is iedereen - van het college tot en met de huurders - alert en betrokken.

24 panden in 4 jaar
Koppelpoort

Amersfoort gaat in de periode '21-'24 de eerste 24 panden in de kernportefeuille aanpakken. Gemoeide kosten zijn circa € 24 miljoen. Mark: "de keuze voor deze panden is onder andere gebaseerd op de vastgoedstrategie. Daarbij wordt rekening gehouden met de dynamiek in de portefeuille."

Niet in beton gegoten

"Neem bijvoorbeeld de culturele podia, die hebben we doorgeschoven omdat zij plannen maken voor een gezamenlijk pand. Ook de natuurlijke momenten in het MJOP en de fasering van de wijkwarmteplannen spelen een rol in de volgorde waarin we de panden verduurzamen. De keuzes voor panden en maatregelen zijn niet in beton gegoten. Daardoor kan je ook inspelen op de technologische ontwikkelingen en daar ervaring mee opdoen", vertelt Mark.

Voorop lopen

Amersfoort vervult graag een voorbeeldfunctie in de duurzaamheidsopgave. Om ervaring op te doen met nieuwe techniek werkt Amersfoort in eerste instantie met pilot projecten. De meeste aanpassingen in de gebouwen worden op die manier aangepakt. Daar kunnen ook anderen van leren en zich aan optrekken.  

 

 

Wethouders in gesprek over de verduurzaming

Op 24 september 2021 gaan wethouders met elkaar in gesprek over de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed in hun gemeente. Dat doen ze tijdens een bestuurlijk oploopje. Wethouder Stegeman van de gemeente Amersfoort is daarbij.

 

 

 

 

Meer verduurzaming

Voor alle anderen organiseren we actualiteitencolleges en andere netwerkbijeenkomsten over het verduurzamen van vastgoed. Ook verzamelen we veel voorbeelden en houvast op onze site.

 

 

    

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?