LinkedInYouTubeTwitter

Uitspraak over afdracht huurbedrag (Brunssum, 2009)

Op 21 oktober 2009 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak Brunssum. Daarin heeft de Raad bepaald dat de gemeente bij verhuur van een schoollokaal alleen een voorwaarde van afdracht van het huurbedrag mag verbinden als de hoogte van dit huurbedrag rechtstreeks gerelateerd is aan de kosten of inkomstenderving die de verhuur met zich meebrengt voor de gemeente. De inkomsten dienen ten goede te komen aan onderwijshuisvesting.

 

Zie ook de uitspaak van de Rechtbank op 8 april 2009 om de uitspraak van de Raad van State in zijn volledige context te kunnen lezen. En het artikel over Huurpositie van kinderopvang in basisscholen, sinds de zaak Brunssum (Jan van Schraven in School en Wet, december 2009).

 

De uitspraak bemoeilijkt het maken van huurafspraken tussen gemeente en schoolbestuur en ontwricht bestaande huurafspraken, vinden betrokkenen in het veld. Bij nieuw af te sluiten huurafspraken is het altijd spannend is of iemand zich op de uitspraak gaat beroepen. Zolang deze uitspraak nog geldend is, is het niet mogelijk om huurafspraken juridisch geheel dicht te timmeren.