Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Publicatie In Control! online

In Control!De Bouwstenen-publicatie 'In Control 2017' over informatie-management voor vastgoed- en facility managers, staat nu online. Aan de opvolger wordt gewerkt.


Vast onderdeel van deze jaarlijkse publicatie is het overzicht van de informatiesystemen die op de markt te koop zijn en de ervaring die gebruikers hiermee hebben. Zo'n systeem is handig om overzicht te houden, maar het kiezen van zo'n systeem blijkt niet eenvoudig. 

De informatiemanager
Daarnaast bevat de publicatie onderzoeksresultaten, interviews, praktische houvast en uitleg over zaken relevant voor het informatiemanagement. De nadruk daarbij ligt op mensen en processen; stap voor stap vooruit.

Ook wordt een beeld geschetst van de informatiemanager; een verbinder met overtuigingskracht, die er voor moet zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar is om goede besluiten te kunnen nemen over alle onderdelen van het vastgoedmanagement.

Voortkant In Control!Thema 2018; Duurzaam en slim 
In 2018 zoomt het Bouwstenen-platform vooral in op het thema informatie voor duurzaam en slim vastgoedmanagement. Daarvoor gaan we met mensen uit het werkveld en andere deelnemers aan het programma op safari langs diverse mensen en organisaties die ons op dit gebied wijzer kunnen maken. Deze safari's worden zoveel mogelijk ingepast in lopende Bouwstenen-activiteiten (verschillende netwerken en ontwikkelactiviteiten). Daarbij zal ook dit jaar aanvullend onderzoek worden gedaan naar het informatiemanagement bij gemeenten, scholen en (zorg)corporaties.  

Aansluiting bij praktijk
Om er voor te zorgen dat het programma voldoende aansluit bij de praktijk, organiseert Bouwstenen dit programma in samenspraak met enthousiaste meedenkers vanuit verschillende invalshoeken, waaronder Henk Hoogland (gemeente Almere), Leo van Wijchen (Carmelcollege) en Maurice Kokhuis (corporatie Rochdale). De resultaten van het programma voor 2018 worden gepresenteerd tijdens de Bouwstenen-Najaarsbijeenkomst eind 2018.

 

 


Zie hier

  • de publicatie In Control! 2017 (ook verkrijgbaar als hard copy en voor onderwijsdoelen)
  • een overzicht van meer dan 60 vastgoed- en facility managementsystemen, inclusief gebruikerservaring

Ook meedoen?
Gemeenten, scholen en zorgorganisaties kunnen gratis meedoen met het netwerk Informatiemanagement.

Leveranciers, adviseurs, e.a.
Bent u leverancier van een systeem, adviseur informatiemanagement of anders actief rond informatievraagstukken? Dan verwijzen we graag naar deze mogelijkheden om mee te doen en kunt u zich hier aanmelden.

 

 

 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner