aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Meer vaart in kinderopvang nodig

HouseIn een poging meer vaart te maken in de realisatie van kinderopvangplaatsen heeft het Netwerkbureau Kinderopvang een aantal publicaties uitgebracht met tips en adviezen voor gemeenten en corporaties. Ook zal zij in het najaar een bijeenkomst organiseren over dit onderwerp.

 

Hoewel de sector van kinderopvang de afgelopen jaren flink is gegroeid, overstijgt de vraag naar kinderopvang in grote delen van Nederland nog altijd het aanbod. Verwacht wordt dat de groei van kinderopvang de komende jaren onverminderd door zal gaan. Ook wordt verwacht dat de vraag naar buitenschoolse opvang verder zal toenemen. Om deze groei te kunnen opvangen is daadkracht nodig vanuit diverse hoeken: gemeenten, corporaties, onderwijs en de kinderopvangorganisaties zelf.

 

Gevoel van urgentie

In de praktijk is die daadkracht om snel in te spelen op de toenemende vraag lang niet altijd aanwezig. Kinderopvangorganisaties willen wel. Investeerders staan te trappelen, ook buitenlandse investeerders. Maar een project verzand vaak in ambtelijke molens en procedures. Margit Thijn van Kids OG, gespecialiseerd in projectontwikkeling voor kinderopvangbedrijven: "Het lijkt wel of het gevoel van urgentie ontbreekt. Bestemmingsplanprocedures kosten veel tijd. Daar zijn veel afdelingen bij betrokken. Uit allerlei hoeken komen bezwaren, ook van omwonenden. Er is vaak niemand die er aan trekt. Die zegt: "We hebben als overheid zelf gestimuleerd dat mensen gebruik gaan maken van kinderopvang, de mensen willen het, dus hoe gaan we dat snel met elkaar regelen". In bestemmingsplannen is er vaak niet in voorzien. Als je een gemeente vraagt waar ruimte is om aan de toenemende vraag voor kinderopvang te voorzien, is er vaak geen antwoord. Echt actieve medewerking en samenwerking is beperkt."

 

Rol gemeenten

Ook gemeenten en de VNG zien, dat er eigenlijk meer vaart nodig is. In de brochure ‘Zo kan het ook! Stimulerende rol gemeenten in kinderopvang' van het Netwerkbureau Kinderopvang worden de mogelijkheden voor gemeenten bij het stimuleren van het realiseren van voldoende kinderopvang geïllustreerd aan de hand van voorbeelden die zich in de praktijk hebben bewezen.

 

Mogelijkheden die onder andere genoemd worden zijn:

  • Bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen rekening te houden met de behoefte aan kinderopvang, met name in nieuwbouw- en herstructureringswijken. 
  • Door bij het vaststellen van grond- en huurprijzen rekening te houden met het maatschappelijke belang van kinderopvang

 Voor de brochure klik hier

 Op 11 november 2010 zal een conferentie gehouden over dit onderwerp. Voor meer informatie, klik hier

 

Rol corporaties

Kinderopvangorganisaties en het basisonderwijs zoeken ook nieuwe partners bij het realiseren van huisvesting. Volgens het Netwerkbureau Kinderopvang kunnen woningcorporaties hierin een goede rol spelen. Om corporaties informatie verschaffen over de huisvesting van kinderopvang hebben ze samen met Aedes een brochure ‘Zodoende' uitgegeven. Klik hier voor de brochure. 

 

Wachtlijsten

De wachtlijsten in de kinderopvang verschillen per gemeente. Veel gemeenten kampen met erg lange wachtlijsten en wachttijden, terwijl in vergelijkbare gemeenten alle kinderen zonder problemen geplaatst kunnen worden. In Arnhem-Zuid zijn de wachttijden voor kinderopvang bijvoorbeeld erg lang. De wijk Schuytgraaf spant de kroon met zo'n 4 jaar, maar ook in Rijkerswoerd is de wachttijd minimaal een half jaar.

In opdracht van het Ministerie van OCW wordt een onderzoek uitgevoerd naar de lengte en de oorzaken van wachtlijsten in de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Het onderzoek moet duidelijk maken waar capaciteitsuitbreiding vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verstandig is (zie ook www.hoelangisdewachtlijst.nl.

 

 
Meer informatie

In de handreiking ‘Literatuur gebouwen voor kinderen - huisvesting kinderopvang en onderwijs' van het Netwerkbureau Kinderopvang is een overzicht gegeven van recente interessante literatuur rond dit onderwerp.Voor het volledige overzicht klik hier

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners