Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Activiteiten tot nog toe

 

De deelnemers aan het netwerk Gemeenten, Vastgoed en Voorzieningen kiezen zelf de thema's. Impressies van de bijeenkomsten zijn te vinden als onderliggend pagina's bij de beschrijving van het netwerk. Hieronder een overzicht van de activiteiten tot nog toe.

 

Onderwerpen 2017

In 2017 hebben we ons samen met Chefs Vastgoed verdiept in vastgoed en beleid (10 maart) en samen met het netwerk zorgvastgoed in de ontwikkelingen richting 2030 (18 mei) en de vraag naar en het aanbod van woonzorggroepen (25 september). Daarbij veel gesprekken, columns en publicaties over de bedoeling van maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

 

Onderwerpen 2016

In 2016 zijn er bijeenkomsten geweest in breder verband onder meer over de huisvesting van vergunninghouders en crisisopvang. Daarnaast is gesproken over ontmoeting in de buurt en over maatschappelijk rendement (indicatoren en meetmethoden). 

 

Onderwerpen 2015

In 2015 heeft het netwerk zich verder verdiept de bottum-up benaderingn (algemeen en rond zorgvoorzieningen) en transities. In één van de bijeenkomsten is een gast uitgenodigd die gespecialiseerd is in transitiedenken, hetgeen heeft geleid tot een bijdrage over "Vastgoed in tijden van transitie" in de publicatie Maatschappelijk vastgoed van Waarde (Bouwstenen 2015, blz. 44).

 

Onderwerpen 2014

In 2014 heeft het netwerk zich gebogen over thema's als energiebesparing binnen het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed en hetgeen we kunnen leren van commerciële partijen.

 

Onderwerpen 2013

In 2013 heeft de groep diverse thema's aan bod laten komen:

  • Krimp en vergrijzing; kijkend naar de de demografische cijfers over 10 jaar, wat moeten we dan nu doen;
  • Vastgoedbeheer en maatschappelijke doelstellingen;
  • Centraliseren van voorzieningen (draagvlak en in gesprek met bewoners);
  • De nieuwe rol van de overheid.
  • Coöperaties; beheer en multifunctionaliteit.

 

Onderwerpen 2012

In 2012 ging het over professionalisering van de vastgoedorganisatie, voorzieningenplanning en bewonersbeheer.

 

Onderwerp bij de start in 2011

Er is gesproken over accommodatiebeleid kleine (kernen) gemeenten. 

Delen: 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner