LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk Financiële Experts

Op 16 februari 2022 komt het Bouwstenen-netwerk Financiële Experts bij elkaar om actuele zaken met elkaar door te spreken en te kijken waar we heen willen als het gaat over de concrete invulling van de gemeentebegroting voor 2023. De voorbereidingen daarvoor gaan al snel van start.

Image
sessie BBV

Voorstel in de maak

In 2021 hebben we met elkaar een voorstel gemaakt voor een indeling van de gemeentebegroting. Die hebben we op 9 december 2021 breder besproken tijdens de maatschappelijk vastgoeddag. Op 25 januari 2022 gaan we er over in gesprek met leden van de commissie BBV die een aanpassing van de BBV voorbereiden. Dat, het vervolg en onze inzet daarin bespreken we op 16 februari 2022. 

Urgentie

Ons voorstel biedt mogelijk kansen voor extra, meer integrale en langere termijn financiering vanuit het rijk en de verantwoording daarvan zoals voorgesteld in ons initiatief voor het Deltaplan scholen. Of dat zo is, en zo ja wat dat dan van ons vraagt, bespreken we ook op 16 februari.

Actuele vragen

Maar we starten met een rondje zaken die spelen bij de deelnemers zelf en wat we tijdens of na de bijeenkomst verder bij de kop willen pakken.

Datum tijd en locatie

  • woensdag 16 februari 2022
  • 14.30 - 16.00 uur
  • online

 

 

Ben jij er ook bij?

We horen graag van de Financiële Experts of zij er ook bij zijn. Zij kunnen zich hier aan-of afmelden.

Ja ik kom ook petrol

 

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.20
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN