LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk Financiële Experts

Op 16 februari 2022 komt het Bouwstenen-netwerk Financiële Experts bij elkaar om actuele zaken met elkaar door te spreken en te kijken waar we heen willen als het gaat over de concrete invulling van de gemeentebegroting voor 2023, de financiering vanuit het Rijk en de aanpassing van de BBV. 

Image
sessie BBV

Actuele zaken

We starten met een rondje zaken die spelen bij de deelnemers en hoe de deelnemende gemeenten omgaan met bijvoorbeeld:

 • duurzaamheidsinvesteringen
 • het gebruik van de kapitaallastenmethode
 • de schuldontwikkeling
 • SDE++ subsidies (en insteek gesprek met ministerie EZK)
 • andere subsidies (en insteek consultatieronde BZK) 

Voorbereiding begroting 2023

In 2021 hebben we met elkaar een voorstel gemaakt voor een indeling van de gemeentebegroting.

 • Die hebben we op 9 december 2021 breder besproken tijdens de maatschappelijk vastgoeddag. Jan Kappers koppelt de resultaten terug.
 • Op 25 januari 2022 gaan we over ons voorstel in gesprek met een aantal leden van de commissie BBV die een aanpassing van de BBV voorbereiden. Paul Mooij vertelt wat daar is besproken.
 • Ons voorstel biedt mogelijk kansen om structureel en incidenteel geld vanuit het Rijk op zodanige wijze naar gemeenten te krijgen dat het integraal kan worden besteed en verantwoord. Bouwstenen verkent de mogelijkheden. Ingrid de Moel licht toe en we bespreken de kansen. Zie ook het Deltaplan Scholen en de mogelijkheden van single audits.
 • Met deze informatie in het achterhoofd bespreken we een nieuwe aangepaste versie van het voorstel, kijken we of we daar een klap op kunnen geven en wat er nodig is om in de eigen gemeente aan de praat te krijgen. 

Vervolg in netwerkverband

Ook bespreken we het vervolg in netwerkverband.

 • Onze inzet en vraag aan de Commissie BBV m.b.t. de gewenste aanpassing/toelichting op korte en langer termijn (formulering wordt voorbereid door Paul Mooij)
 • Deelname aan bijeenkomst die de Commissie BBV organiseert in het voorjaar mbt de aanpassing
 • Punten voor de startbijeenkomst Deltaplan Scholen op 9 maart
 • Punten voor de bijeenkomst met hoofden van gemeentelijke vastgoedorganisaties voor de zomer.
 • Punten voor de Klimaattafel. 

Datum tijd en locatie

 • woensdag 16 februari 2022
 • 14.30 - 16.00 uur
 • Stadskantoor Utrecht, Stadhuisplateau 1, 3521 AZ Utrecht (kamer V34)
 • Ook online mogelijk

 

 

Ben jij er ook bij?

We horen graag van de Financiële Experts of zij er ook bij zijn. Zij kunnen zich hier aan-of afmelden.

Ja ik kom ook petrol

 

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.20
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN