Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Vragen aan scholen 2018/2019

Om een beeld te kunnen krijgen waar scholen staan bij de verduurzaming van hun huisvesting en hun ondersteuningsbehoefte daarbij hebben de VO-raad en Bouwstenen de volgende vragen opgesteld.

Beantwoording kost naar verwachting 15 minuten. In ruil daarvoor krijgt u de resultaten retour zodat u uw eigen situatie kunt vergelijken met die van andere VO-scholen. 

De landelijke resultaten worden zo verwerkt dat individuele scholen niet herkenbaar zijn. Op het eind van de vragenlijst kunt u ons toestemming geven de ingevulde vragen al dan niet met anderen te delen.

 
1 Start 2 Voorbeeldweergave 3 Compleet
0%
Uw gegevens
Schoolbestuur
m2
Kwaliteit gebouwen

Technische kwaliteit: conditie van het gebouw

Wat is in het algemeen de conditie van de gebouwen volgens de NEN2767 als percentage van het totale bezit (globale verdeling, in hele procenten)?

%
%
%
%
%
%
%
%

Duurzame kwaliteit: energielabel

Hoeveel procent van de gebouwen heeft energielabel (een globale verdeling volstaat):

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Duurzame kwaliteit : duurzaamheidsmaatregelen

Hoeveel procent van uw scholen heeft (naar schatting, in hele procenten):

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Financiering verduurzaming

Op welke wijze worden de energie- en duurzaamheidsmaatregelen gefinancierd (meerdere antwoorden mogelijk)?

Informatie

Welke informatiesystemen worden door uw organisatie gebruikt voor de huisvesting (meerdere antwoorden mogelijk)?

Personeel en organisatie
Ja Nee Weet niet
Huisvesting
Energiemanagement
Verduurzaming
Zelf doen Uitbesteden
Onderhoud
Energiemanagement
Meerjaren onderhoudsprogramma's
Huisvestingsplan
Kennis(uitwisseling)
Ja Nee
Het netwerk van de VO-raad
De nieuwsbrief van Bouwstenen
De kennisnetwerken van Bouwstenen
De nieuwsbrief van Schoolfacilities
Het vakblad Schoolfacilities
Schoolfacilities

Heeft u behoefte aan meer informatie, ondersteuning of concreet advies op het gebied van:

Nee Informatie Ondersteuning Advies
Huisvesting
Energiemaatregelen
Energiemanagement
Informatieplicht
Informatiemanagement
Verduurzaming
Hartelijk dank voor uw input!
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Aanmelden najaarsbijeenkomst