Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Als school aan de slag

Kinderen onderwijsAan goede wil om scholen te verduurzamen geen gebrek. Dunamare Onderwijsgroep maakte een investeringsplan en ging aan de slag.

 

Een uitgewerkt en betaalbaar duurzaamheidsplan maken is geen sinecure, zeggen huisvestingsexperts Kees Beentjes en Michiel Steeneken van Dunamare. Ze verzorgen de huisvesting van de 24 scholen in en rond Haarlem.

Al veel gedaanMichiel Steeneken en Kees Beentjes
Inmiddels wekken nu 17 scholen gedeeltelijk hun eigen zonne-energie op. Komend jaar zullen nog 6 scholen volgen. Ook heeft Dunamare geïnvesteerd in innovaties die het energieverbruik verlagen, zoals drukgeregelde thermostaten, dakisolatie en zonwerende beglazing. En nergens blijft per ongeluk een lamp branden: in veel lokalen zit aanwezigheidsdetectie.


Laaghangend fruit
"Dit zijn niet de oplossingen die onze scholen in 2040 energieneutraal maken", stelt Michiel Steeneken de verwachtingen bij. "Dit is het laaghangende fruit waar we op inzetten, de eerste maatregelen." Maar zelfs dat is een lastige klus. "Verduurzamen levert eerst een berg vragen op en heeft een grote impact op de organisatie."

Brede ambities Zonne-energie
Hoe pak je dat aan? Door eerst je ambitie vast te stellen, vertelt Kees Beentjes. "Wat wil je bereiken met de verduurzaming? Het belangrijkste is de gebruiker: de leerlingen en docenten. Dus onze ambities zijn verbeterde leerprestaties, tevreden medewerkers, het verlagen van de energiekosten en voldoen aan de wetgeving."

Meten is weten
Daarna is het zaak om alles in kaart te brengen en te meten. Alle informatie leggen ze naast elkaar: het meerjarig onderhoudsplan voor de komende 40 jaar, de gebruikerswensen, maar ook de onderwijsvisie van de school en het huisvestingsbeleid van de gemeente. Pas dan kun je beslissen of het zin heeft om duurzaamheidsmaatregelen te nemen en heb je ook een goed verhaal naar de gemeente voor een integraal huisvestingsplan.


 


Ook meedoen?
Dit bericht is gebaseerd op een netwerkbijeenkomst voor scholen op 11 april 2018. Bent u in dienst van een school en wilt u (gratis) meedoen? Zie hier hoe dat kan

 

Van deze bijeenkomst verschijnt ook een uitgebreider bericht in het volgende nummer van Schoolfacilities. Als u een (gratis) abonnement wilt, kunt u zich hier aanmelden.

 

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner