Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

PrivacyDe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt heeft ook gevolgen voor vastgoedorganisaties. 

Monumenten verduurzamenDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed presenteert 2 tools voor het verduurzamen van monumenten. 

SportHet budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sport-accommodaties (EDS) is verhoogd. Er valt nog €2,1 miljoen onder sportclubs te verdelen.   

Onderzoek - zelftestIs jouw voorziening suf, introvert, levendig of bruisend? Doe de bruistest en meet het bruisvermogen van jouw dorpshuis, wijkcentrum of andere multifunctionele accommodatie.

SchaduwonderwijsSchoolgebouwen in het voortgezet onderwijs worden steeds vaker ook gebruikt door een groeiend aantal bedrijven dat bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding geeft.  

Transformatie

De gemeente Almere stimuleert de trans- formatie van leegstaand vastgoed naar woningen. Ze legt daarbij een link naar het ruimtelijk beleid en geeft zelf het goede voorbeeld.  

 

Inclusieve samenlevingEen brede coalitie maatschappelijke organisaties roept gemeentelijke griffiers en (kandidaat) raadsleden op te werken aan plekken voor een inclusieve samenleving.

 

De publicatie 'Reisroute - naar een gemeentelijke portefeuilleplan', ontwikkeld in Bouwstenen-verband, is nu (gratis) digitaal beschikbaar.

FinancieringDe Tweede Kamer buigt zich over de lumpsum financiering voor PO-en VO-onderwijs. Een internetconsultatie leverde opmerkelijke resultaten op.


Huisvestingsspecialisten ontwikkelden in Bouwstenen-verband een afwegingskader renovatie of vervangende nieuwbouw van scholen. Het instrument is ook door gemeenten te gebruiken.