Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Van het gas af

Samenwerking mede-overhedenRijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben een Interbestuurlijk Programma opgesteld voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Doel; energieneutraal en van het gas af.   


Dat is te lezen in een Interbestuurlijk Programma (IBP), waarin ook diverse andere onderwerpen aan bod komen. Doel van dit IBP is om samen als één overheid meer te bereiken. Voornamelijk op het gebied van het verduurzamen moet er doorgepakt worden, vinden betrokkenen. Het plan moet nog door gemeenten worden bekrachtigd tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 26 en 27 juni 2018.

Rode draad
Rode draad in het IBP is het Klimaatakkoord, wat een regionale aanpak vereist volgens minister Wiebes, blijkt uit een brief die hij in februari 2018 naar de Tweede Kamer stuurde. 

  • Het streven is dat nieuw te bouwen maatschappelijk vastgoed vanaf 2020 zo wordt opgeleverd, dat het van het aardgas af kan;
  • Voor bestaand maatschappelijk vastgoed wordt een plan van aanpak opgesteld zodat het in 2040 energieneutraal is (met tussenstap 2030);
  • Ook vastgoed van anderen, dat door betrokkken overheden wordt gebruikt, moet in 2040 energieneutraal zijn;
  • Alle gebouwen in het maatschappelijk vastgoed moeten voor 2020 nog eens 2,5 PetaJoule aan energie besparen. 


In totaal zou er €1,4 miljard beschikbaar zijn voor alle opgaven uit het IBP. 

 


Meedoen?
Op 30 mei 2018 organiseren de VNG en Bouwstenen ter voorbereiding en oplading van het Klimaatakkoord een bijeenkomst over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Zie hier het programma.

En ook fijn als u partner van Bouwstenen wordt. Samen kunnen we meer!

 


Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner