Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Bouwstenen en de Bouwagenda

SamenwerkenDe bouw (agenda) biedt diverse aanknopings-punten voor samenwerking met gemeenten, onderwijs en zorgpartijen. Het zoeken is nog naar concrete verbinding.      


Joanne Meyboom

Joanne Meyboom, directeur Building Technologie bij Siemens en één van de trekkers van de Bouwagenda, zal op 30 november 2017 tijdens de Najaarsbijeenkomst een toelichting geven op de concrete mogelijkheden die zij ziet om vanuit de bouw een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018. Hoewel die vastgoedagenda van de publieke sector pas op 30 november bekend wordt gemaakt, kan op voorhand worden gesteld dat er diverse aanknopingspunten zijn.     

 

Bouwagenda

De agenda van de Bouwssector (ruim 80 pagina’s) biedt inzicht in wat de bouwsector tot 2021 wil gaan doen. Duurzaamheid loopt als een rode draad door de hele Bouwagenda. Ook binnen Bouwstenen is duurzaamheid een belangrijk punt en een vanzelfsprekend thema in vrijwel alle netwerken en ontwikkelgroepen: Gezond, veilig en duurzaam is de norm. Dat sluit dus mooi aan. 


Binnenklimaat scholenAmbities voor scholen

Het meest concreet wordt de Bouwagenda op het gebied van onderwijs. De ambitie is om in 2021 een plan van aanpak te hebben zodat in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond is. Dit met ondersteuning van een landelijk kenniscentrum 'Kwalitatieve Scholen' en een regisseur die adviseert en initiatieven bundelt. Diverse sectororganisaties en de Taskforce Bouwagenda vinden dat het nieuwe kabinet hier een versnellingsprogramma op moet zetten. Die hebben we in het regeerakkoord niet terug gezien, maar partijen kunnen ook zelf versnelling zoeken.


Aandacht voor zorg en wonen

Ook de roadmap wonen en zorg van de Bouwagenda biedt aanknopingspunten. Hoe zorgen we blijvend voor een passend aanbod als thuiswonen niet langer gaat? De Taskforce Bouwagenda wil graag voor 2021 een gebundeld kennisnetwerk met een strategische onderzoeksagenda rond ontwerp, bouw, onderhoud, exploitatie en professioneel opdrachtgeverschap van zorggebouwen.


Leegstand in 2015Beter gebruik

Tot slot ziet de Bouwagenda uitdagingen op het gebied van transformatie, renovatie en multifunctioneel gebruik. Richting 2021 wil de Taskforce Bouwagenda dat de overheid door middel van innovatieve aanbestedingsarrangementen bijgedragen heeft aan het opstarten van gebiedstransformaties door het financieren van niet rendabele publieke voorzieningen die randvoorwaardelijk zijn. Daarnaast is er een ambitie om een stapsgewijze aanpak te ontwikkelen voor de verduurzaming van het vastgoed van de (Rijks)overheid.

 

Gezamenlijke ambities

De Bouwagenda sluit op veel punten aan bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed van het publieke werkveld. In de bijgevoegde notitie 'Bouwstenen voor de Bouwagenda' is te zien welke gezamenlijke ambities de Bouwagenda en Bouwstenen hebben. We hopen het één en ander op 30 november samen met de bouwsector concreter te maken.  

 

 

Uitnodiging Najaarsbijeenkomst

 

 

Ook meedoen?
Dat kan door aan te sluiten bij één van onze netwerken of partner te worden van Bouwstenen. Samen komen we sneller vooruit.

 

Zie in dit verband ook de Najaarbijeenkomst op 30 november 2017. Nog niet aangemeld? Je kan je nog aanmelden.

 

 

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner