Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Verschuiving financiëring

Financiële verschuivingFondsen en andere private partijen bieden via giften en leningen een substantiële financiële bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen, blijkt uit onderzoek. Hun aandeel groeit.

 

Een deel van de bijdragen komt direct ten goede aan maatschappelijk vastgoed. Voor het Oranjefonds is dat zelfs de grootste uitgave. In 2016 gaf zij, verspreid over 344 initiatieven, € 4,6 miljoen aan buurt- en wijk‘accommodaties’.


Stichting Doen heeft in 2016 zo’n € 31,8 miljoen ter beschikking gesteld aan groene, sociale en creatieve projecten. Een flink deel daarvan, circa 40%, betreft leningen en participaties in (startende) bedrijven, maar ze geeft ook geld aan bewonersbedrijven, musea en culturele instellingen. Op die manier krijgen maatschappelijk gedreven initiatieven een duw in de rug.

 

Sterke groei crowdfunding
Volgens onderzoek van Douw&Koren is in 2016 € 170 miljoen privaat geld opgehaald via crowdfunding. Dat is zo’n 33% meer dan het jaar daarvoor. Het eind van de groei is nog lang niet in zicht. In 2016 is ongeveer € 25 miljoen opgehaald voor maatschappelijke en/of creatieve projecten.


€ 5,7 miljard geefgeld
Uit een trendrapport van april 2017 blijkt dat Nederland per jaar (tenminste) € 5,7 miljard aan goede doelen geeft. Dat zijn particulieren en bedrijven bij elkaar. Vooral het aandeel van bedrijven stijgt. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door grotere aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen onder Nederlandse bedrijven. Ook kansspelen doen het goed. De giften uit kansspelen zijn gestegen van € 494 miljoen (2013) naar € 523 miljoen (2015).  

 

Groei door econmie en erfenissen

Goede doelen profiteren van de groeiende economie en erfenissen. De opbrengst hiervan is in 2016 met 13 % gegroeid, volgens onderzoek van de Volkskrant. In totaal haalden de 25 grootste filantropische instellingen vorig jaar € 822 miljoen binnen uit eigen fondswerving.

 

Het Oranjefonds zag haar inkomsten fors toenemen danzij giften uit grote erfenissen. Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft een systeeem opgetuigd waarbij rijke families na een schenking een eigen fonds op naam kunnen krijgen.  

 

Terugtredende overheid

Tegen de achtergrond van een terugtredende overheid worden alternatieve bronnen steeds belangrijker om de maatschappelijke infrastructuur te financieren. Giften, sponsoring en crowdfunding zijn substantiële alternatieven voor traditionele subsidiëring.


Ontwikkeling crowdfunding in Nederland in miljoenen euri

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner