Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Verkoopwaarde

Een algemene term waarmee de commerciële waarde van een vastgoedobject wordt aangeduid, zonder specifiek te zijn ten aanzien van de omstandigheden waaronder deze waarde geldt en de daarbij te hanteren waarderingsmethode.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

Delen: 

Snel naar

Jaarbijeenkomst 4 december

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Gebruikerservaringen informatiesystemen

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner