Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Verkoopwaarde

Een algemene term waarmee de commerciële waarde van een vastgoedobject wordt aangeduid, zonder specifiek te zijn ten aanzien van de omstandigheden waaronder deze waarde geldt en de daarbij te hanteren waarderingsmethode.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner