Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Gebruikswaarde

Een algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd begrip waarmee onder meer de waarde wordt aangeduid, welke aan een gebied of object in de breedste zin van het woord wordt toegekend op basis van de functie van de betreffende ruimte, alsmede de geboden mogelijkheden voor het leggen van functionele relaties en combinatiemogelijkheden tussen verschillende functies.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

Delen: 

Snel naar

Jaarbijeenkomst 4 december

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Gebruikerservaringen informatiesystemen

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner