Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Drie (gratis) introducties

Steeds beterBouwstenen organiseert introductie-bijeenkomsten over de wet- en regelgeving, financiën en administratie rond gemeentelijk vastgoed. De bijeenkomsten zijn gratis voor gemeenten die zich bij Bouwstenen aansluiten.

 

De introductiebijeenkomsten worden verzorgd door mensen uit de praktijk in samenwerking met het Instituut VGM en Metafoor. De onderwerpen sluiten aan bij de thema’s die, zoals blijkt uit landelijk onderzoek naar vastgoedmanagement, een verbeterslag kunnen gebruiken.

 

Mooie gelegenheid
De bijeenkomsten bieden gemeenten een mooie gelegenheid haar kennis te  updaten en aan te sluiten bij de collegiale kennisuitwisseling en ontwikkeling in Bouwstenen-verband. Dat kan in meer specialistisch of juist in een meer generalistisch ingestoken netwerk. Al werkende weg worden nieuwe tools en houvast voor de uitvoering ontwikkeld. 


Steeds beter
Met de bijeenkomsten geeft Bouwstenen invulling aan de ambitie van veel gemeenten om het vastgoedmanagement naar een hoger plan te tillen. ‘Steeds beter’ is een belangrijk onderdeel van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2017. 

 

 


Wilt u meedoen?

Dat kan, door u op te geven voor een van de volgende introductie-bijeenkomsten:

U kunt gratis meedoen als u zich in juli, augustus of september aansluit bij Bouwstenen; als partner of bij een van de netwerken. U krijgt dan ook een vrijkaart voor de Najaarsbijeenkomst waar al het Bouwstenen-ontwikkelwerk wordt gepresenteerd en besproken. 

 

 

 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner