Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Extramurale zorg

(Keeris, 2001) Een begrip uit de zorgsector, waarmee aangeduid wordt dat de betreffende te verlenen zorg buiten de huisvesting van de betrokken zorgverlenende instelling plaats vindt, dat wil zeggen dat het vastgoed van die instelling niet wordt aangewend ter accommodering van die zorgverlening.

 

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner