Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Aandeelhouderswaarde

Een algemeen gehanteerd begrip waarmee de focus bedoeld wordt van het beleid van een onderneming, dat gericht is op het positief beïnvloeden van de aandelenkoers van de onderneming in het belang van de aandeelhouders, waardoor voor deze waarde gecreëerd wordt.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner